13-18 anys: Nivell avançat.

Durant l'etapa del nivell avançat l'oferta educativa es diversifica i els itineraris els construeixen els propis alumnes, en funció dels seus interessos, objectius i motivacions. Així a partir de l'instrument i el conjunt instrumental associat, la formació és configura a partir de totes les assignatures que oferta l'escola per tal de donar cobertura a tot tipus d'inquietuds.

Objectius

Es pretén potenciar al màxim els aprenentatges instrumentals, tant a nivell individual com de grup un cop assolit el domini bàsic de l'instrument. També es vol fomentar la creació musical a partir de temàtiques diverses (contes, poesia...) treballant per projectes. I potenciar l'escolta i difusió d'aquestes creacions en espais i amb entitats/institucions variades.

Amb la voluntat de millorar, renovar i actualitzar l’oferta pedagògica de l’escola, 6 oferim la possibilitat als alumnes de dissenyar el seu propi itinerari curricular a partir d’una amplia oferta de matèries. La finalitat d’aquesta millora és que els seus estudis musicals s’adaptin al màxim a les seves necessitats, decidint la càrrega lectiva que volen establir. 

Així doncs, amb una tarifa única, els alumnes faran unes matèries obligatòries depenent de l’instrument que estudïin i unes altres matèries optatives a partir de la seva voluntat. És també en aquesta etapa que els alumnes poden triar un segon instrument amb un increment de la quota de 330€ anuals.

 Matèries obligatòries:

 1. Instrument
 2. Conjunt instrumental

Les classes d'instrument poden ser individuals o col·lectives (dos o tres alumnes) amb una dedicació horària de 60' o 90', segons el cas.

A la classe d’instrument és des d’on es tutoritza tota la formació de l’alumne a l’escola. Cada alumne disposa de 30’ .

L'oferta instrumental és:

 • Violí, Viola i Violoncel.
 • Flauta travessera, Clarinet, Oboè i Saxòfon.
 • Piano, Guitarra clàssica i elèctrica, Baix elèctric.
 • Cant modern
 • Bateria 

La classe de conjunt és d'una sessió setmanal de 60' i està repartida en orquestra, grup de vent, grup de teclats i grup de guitarres.

Totes les optatives tenen una sessió setmanal entre 45 minuts i  60 minuts i recomanem fer un màxim tres optatives.

El preu és de 82 € mensuals, independentment del número d'optatives.

Matèries optatives:

 1. Teoria, harmonia i llenguatge modern: 
  Aquesta assignatura està pensada per donar les eines bàsiques i avançades del llenguatge que s’utilitza en instruments moderns. Són coneixements que afavoreixen la pràctica instrumental tan individual com, sobretot, en el seu grup de referència, el combo.

 2. Teoria, harmonia i llenguatge clàssic: 
  Aquesta assignatura vol aprofundir en el coneixement del llenguatge clàssic. Està destinat a aquells alumnes que volen descobrir els conceptes teòrics que envolten els grans obres clàssiques de tots els temps i tenir un coneixement ampli del llenguatge musical.

 3. Taller de percussió: 
  En aquest espai es treballarà de forma pràctica i col·lectiva tot allò relacionat amb la interpretació de cèl·lules rítmiques per anar descobrint la riquesa que ofereix un grup de percussió amb els diferents instruments de l’escola.

 4. Cor modern: 
  El cor és l’agrupació musical per excel·lència a les nostres contrades. Amb l’instrument que tots portem incorporat, els alumnes treballaran un seguit d’obres de diferents estils dins d’un repertori modern.  

 5. Guitarra d'acompanyament: 
  Pensat per a instrumentistes no guitarristes que volen descobrir els principis elementals de la guitarra per poder-se acompanyar amb la veu o amb bases de cançons enregistrades.

 6. Col·lectiva de cant: 
  Pensat per a alumnes que volen iniciar-se en el el cant i la seva tècnica però amb un petit grup. 

 7. Segon instrument: 
  És una oferta pensada per alumnes que volen aprofundir els estudis de música amb per cursar un segon instrument paral•lelament al que ja estudien. És l’única optativa que té un suplement econòmic de 330€/curs.
   
 8. Combo: 
  Aquesta assignatura està pensada per acollir els instrumentistes diversos, provinents dels àmbits moderns, sobretot, però també clàssic que no tenen l'assignatura com a obligatòria.

Fotografia: Mar Bernàldez Feixedas

Contacta amb nosaltres
Direcció Escola

Passeig de l'Estació, s/n, Parc Barrau Valls, Tarragona

Image
Horari d'atenció

Dilluns, dimarts, dijous i divendres
De 16:00 a 19.00

Conecta amb nosaltres
Image
Image
Image
Image
Image
Com arribar
Contacta amb nosaltres
Direcció Escola

Passeig de l'Estació, s/n, Parc Barrau Valls, Tarragona